Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Evelina Bengtsson
 • stadsarkitekt
 • Tfn: +4656016020
 • Mobil: +46730497019
 • E-post: evelina.bengtsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: +4656016018
 • Mobil: +46730799633
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Planprogram

Inför detaljplanläggning kan ibland planprogram upprättas. Torsby kommun har tagit fram tre planprogram. Här kan du ta del av en kort sammanfattning av samtliga.

Herrgårdsområdet (Laga kraft 2014)

Planområdet ligger centralt i Torsby tätort och utgörs av de längs Herrgårdsdammens stränder områden som för närvarande saknar detaljplan. Syftet med planprogrammet är dels att ge underlag för framtida planläggning för bostäder i attraktiva, servicenära lägen runt Herrgårdsdammen och dels att stärka attraktiviteten för de centrala delarna i Torsby och främja områdets användning för rekreation och friluftsliv.

Programbeskrivning Pdf, 2.6 MB., Programillustration  Pdf, 346.3 kB.och Samrådsredogörelse Pdf, 1 MB.

Fridhemsområdet (Laga kraft 2010)

Området ligger i Torsby tätort på norra stranden i Röjdans mynning i Övre Fryken och omfattas nu av detaljplan för Torsby 3:23 m.fl. (Fridhem). Syftet med planprogrammet är möjliggöra flyttning av befintlig småbåtshamn samt att ge större delen av området karaktären av tätortsnära rekreationsområde.

Programbeskrivning  Pdf, 358.2 kB.och Programillustration Pdf, 2.6 MB.

Valbergsområdet (Laga kraft 2004)

Planprogram som tog fram i syfte att utgöra grund för nu gällande detaljplan för Vasserud 3:2 m.fl. (Valberget Skidstadion).

Programbeskrivning  Pdf, 115.5 kB.och Programillustration Pdf, 2.1 MB.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen