Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Evelina Palm
 • Stadsarkitekt/Planchef
 • Tfn: +4656016020
 • Mobil: +46730497019
 • E-post: evelina.palm@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Sara Johansson
 • Samhällsplanerare
 • Tfn: +4656016018
 • Mobil: +46730799633
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Planprogram

Inför detaljplanläggning kan ibland planprogram upprättas. Här kan du ta del av en kort sammanfattning av gällande program i Torsby kommun.

Herrgårdsområdet (Laga kraft 2014)

Planområdet ligger centralt i Torsby tätort och omfattar herrgården och dess närområde. Planprogrammet var ett viktigt underlag för detaljplanen för bostäderna vid Kv. Björken. Programmet avser även främja områdets användning för rekreation och friluftsliv.

Här finner du programillustrationen för Herrgårdsområdet Pdf, 346.3 kB.

Här finner du programbeskrivningen för Herrgårdsområdet Pdf, 2.6 MB.

Fridhemsområdet (Laga kraft 2010)

Området ligger i Torsby tätort där Röjdan mynnar ut i Övre Fryken. Syftet med planprogrammet är möjliggöra flyttning av befintlig småbåtshamn samt att ge större delen av området karaktären av tätortsnära rekreationsområde.

Här finner du programillustration för Fridhemsområdet Pdf, 2.6 MB.

Här finner du programbeskrivning för Fridshemsområdet Pdf, 358.2 kB.

Valbergsområdet (Laga kraft 2004)

Området ligger i Torsby tätort, väst om 45:an och omfattar bland annat skidtunnel och Valbergsängen. Planprogram togs fram som grund för nu gällande detaljplan.

Här kan du ta del av programillustration för Valbergsområdet Pdf, 2.1 MB.

Här kan du ta del av programbeskrivning för Valbergesområdet Pdf, 115.5 kB.

Innehållsansvarig: Evelina Palm
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: