Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Evelina Bengtsson
 • Stadsarkitekt
 • Tfn: +4656016020
 • Mobil: +46730497019
 • E-post: evelina.bengtsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Sara Johansson
 • Samhällsplanerare
 • Tfn: +4656016018
 • Mobil: +46730799633
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Bostadsförsörjningsprogram

Torsby kommunfullmäktige antog 18 februari 2019 ett nytt bostadsförsörjningsprogram. Programmet gäller för åren 2019-2022.

Läs vårt bostadsförsörjningsprogram

Här kan du läsa det senast antagna bostadsförsörjningsprogrammet.

Sammanfattning av programmet

Bostadsförsörjningsprogrammet består av tre delar

 • Mål för bostadsförsörjningen
 • Empiriska data
 • Slutsatser

Målen för bostadsplaneringen

ska ligga fast under den kommande mandatperioden, det vill säga fram till och med 2022. Underlaget i form av empiriska data ska uppdateras vid minst ett tillfälle under varje mandatperiod. Mark- och planärenden sammanställs kontinuerligt och redovisas en gång per år till utskott under kommunstyrelsen med ansvar för samhällsplanering.

Målen i bostadsförsörjningsprogrammet

ska underordnas de mål som kommunfullmäktige har antagit för kommunen, programmets mål skall gälla under perioden 2019 till 2022. Därefter ska en revidering ske. Revidering av programmet och dess mål görs också vid tillkomsten av andra kommunala dokument såsom översiktsplan, naturvårdsplan, energiplaner, folkhälsoprogram, lokalt tillväxtprogram.

Målen i bostadsförsörjningsprogram har två dimensioner med utgångspunkt från sociala respektive ekonomiska faktorer.

Målen och programmet syftar till att i Torsby kommun åstadkomma god bostadsförsörjning som garanterar bra och anpassade boenden i attraktiva boendemiljöer.

Nyproduktion av bostäder eller möjliggörande för nyproduktion skall syfta till att svara mot den efterfrågan som finns på marknaden men även stärka kommunen som en attraktiv kommun att bo och leva i.

Utifrån empiriska data kan vi konstatera att det för dagen i Torsby/ Oleby råder större efterfrågan på bostäder än vad det finns tillgång till. Det gäller såväl lägenhetsboende som villor. Torsby bostäder, det kommunala bostadsbolaget, har en nära nog hundraprocentig uthyrning och på villamarknaden ökar prisnivåerna.

Fastighetsmäklarna verksamma i Torsby kommun ser ingen direkt avmattning på marknaden trots en mer negativ nationell konjunktur. Omsättning på försäljningsobjekt är relativt god och prisnivåerna per kvadratmeter på de försålda objekten är stigande i jämförelse med tidigare år.

Stor daglig nettoinpendling till kommunen från närliggande kommuner är en viktig förutsättning för ökad inflyttning. Kommunen vill bredda, utveckla och öka statusen på bostadsutbudet både inom det befintliga utbudet men även på nya objekt. Förhoppningsvis kommer många pendlare välja att bosätta sig i Torsby kommun. Är utbudet på bostadsmarknaden för litet eller för smalt kommer många som avser att bosätta sig i kommunen att välja någon annan kommun där utbudet är större och bredare.

Den demografiska förändringen i kommunen visar att andelen äldre dvs. över 65 år förväntas öka under den kommande 10 årsperioden. Antalet ”äldreäldre”, dvs de som är över 80 år kommer också att öka något vilket ställer krav på boenden anpassade efter personer som har funktionsnedsättningar. För att möta denna efterfrågan kommer troligtvis delar av befintligt bostadsbestånd och nyproduktion att behöva anpassas för att svara upp emot dessa krav.

Uppskattningsvis behövs fram till 2022 ca 30-40 nya lägenheter (i flerfamiljshus och enfamiljshus) per år. Kommunen måste ha en beredskap för att intressenter ska kunna bygga bostadsrätter, hyresrätter eller villor i attraktiva områden. Denna beredskap kan vara i form av mark eller beslutade detaljplaner.

Handläggare av bostadsförsörjningsprogrammet: Anders Björck 

Innehållsansvarig: Anders Björck
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen