Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Evelina Palm
 • Stadsarkitekt
 • Tfn: +4656016020
 • Mobil: +46730497019
 • E-post: evelina.palm@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Sara Johansson
 • Samhällsplanerare
 • Tfn: +4656016018
 • Mobil: +46730799633
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Översikts-och detaljplanering

I alla Sveriges kommuner finns översiktlig planering av hur man ska använda marken i kommunerna i sin helhet.  För mer detaljerad planering tar kommunen fram detaljplaner och områdesbestämmelser.

Översiktsplanering

Sammanställning av gällande översiktsplaner i kommunen.

Detaljplanering och områdesbestämmelser

Sammanställning av gällande områdesbestämmelser och planprogram. Här finns även övergripande info om detaljplanering och kontaktuppgifter för att begära ut information om gällande detaljplaner.

Pågående planering

Information om pågående planer, vilket skede de befinner sig samt aktuella samråds-och granskningstider.

Planprocessen

Information om hur det går till när en plan tas fram och hur du kan vara med och påverka.
Användbar information för dig som funderar på att planlägga ett område, eller som bara vill veta mer om hur processen ser ut och hur du kan vara med och påverka planeringen.

Vill du veta mer?

Boverket är myndighet för samhällsplanering, byggande och boende. På deras hemsida hittar du det senaste inom planering.

Du kan också kontakta kommunen. Se kontaktuppgifter längst upp på sidan under "Kontakt".
Innehållsansvarig: Sara Johansson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Till toppen