Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Evelina Bengtsson
 • Stadsarkitekt
 • Tfn: +4656016020
 • Mobil: +46730497019
 • E-post: evelina.bengtsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Fjärilsparken i Torsby

Här skapar vi en plats för blommor, insekter och människor. Arbetsnamnet är Fjärilsparken och den planeras vara klar hösten 2023.

I centrala Torsby tätort, söder om Herrgårdsparken, öster om Coop, anlägger Torsby kommun ett nytt grönområde. Syftet med är att skapa en attraktiv plats för invånare och besökare, men även för ängsblommor, insekter och fåglar. Visionen är att skapa ett trevligt område för invånare och besökare. Men projektet har även ett annat syfte: att gynna naturens hjältar, fjärilar, bin och andra pollinerande insekter. 

Här ligger området där parken ska vara

Karta över var fjärilsparken ligger

Här finner du Torsby fjärilspark, under byggnation, beräknas vara klar hösten 2023

Kort om projektet

Området består idag av en öppen gräsyta. Delar av gräsytan kommer göras om till ängsmark. Det kommer även anläggas en mindre gångväg i stenmjöl, planteras träd, buskar och blommor samt sättas upp bänkar, fågelholkar med mera. Befintlig skogsravin i området södra delar kommer lämnas orörd.

Det aktuella området utgörs idag av en monoton, öppen yta strax öst om Coop i Torsby tätort. Ytan, som är över en 0,5 hektar (30 x 180 meter) avgränsas i norr av Gräsmarksvägen och i söder av en skogsravin.

En mer artrik och varierad miljö

Genom att göra om delar av ytan till ängsmark, plantera träd och buskar så skapar vi en mer artrik och varierad miljö. Befintlig skogsravin och dess närområde lämnas i stort orört för att inte skada befintliga naturvärden och nya boplatser till pollinerarna i form av sandbäddar och insektshotell skapas i parken.

I syfte att inspirera andra kommer kommunen sätta upp skyltar med information om vad besökaren själv kan göra för att gynna insekterna.

Anläggningstid

Anläggandet kommer ske i etapper. Under delar av anläggningstiden kan delar av, eller hela området komma att stängas av för allmänheten.

Vissa markarbeten avses påbörjas vecka 29 (mitten av juli 2022). Plantering av träd och buskar, samt sådd av ängsfrö planeras utföras hösten 2022.

Preliminär tidsplan för färdigställande är hösten 2023.

Lokala naturvårdssatsningen

Grönområdet är ett så kallat LONA-projekt.

LONA står för Lokala naturvårdssatsningen och är ett bidrag som kan sökas för projekt som bidrar till friluftsliv, folkhälsa och naturvård.

Vårt projekt syftar dels till att stötta vilda pollinatörer, dels till att gynna folkhälsan.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om vårt projekt i Torsby är du välkommen att kontakta stadsarkitekt Evelina Bengtsson på evelina.bengtsson@torsby.se eller 0560-160 20. Observera att svarstiderna kan vara längre än vanligt under semestertiderna.

Innehållsansvarig: Evelina Bengtsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen