Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person

 • Maria Henriksson
 • GIS-ingenjör
 • Tfn: +4656016009
 • Mobil: +46732712165
 • E-post: maria.henriksson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Snickaren, Torsby
 • Sara Johansson
 • Samhällsplanerare
 • Tfn: +4656016018
 • Mobil: +46730799633
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Riksintressen

Ett riksintresse är ett utpekat område eller anläggning som har stort värde eller stor betydelse i ett nationellt perspektiv.

Riksintressen är en del av den kommunala översiktsplanen. Torsby kommun berörs av flera olika riksintressen inom följande områden:

 • Kulturmiljövård
 • Naturvård
 • Friluftsliv
 • Rörligt friluftsliv
 • Värdefulla ämnen och material
 • Skyddade vattendrag
 • Natura 2000-områden
 • Infrastruktur transportleder

Vill du veta mer?

Mer information kan du hitta i Torsby kommuns Översiktplan


Innehållsansvarig: Maria Henriksson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Till toppen