Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person

 • Maria Henriksson
 • GIS-ingenjör
 • Tfn: +4656016009
 • Mobil: +46732712165
 • E-post: maria.henriksson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Snickaren, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Fastigheter och lantmäteri

I Sverige är all mark uppdelad i fastigheter där Lantmäteriet är ansvarig myndighet. Till fastigheten hör alla byggnader och anläggningar som finns på fastigheten.

En fastighet kan förändras genom en lantmäteriförrättning som utförs av Lantmäteriet. Lantmäteriet ansvarar även för fastighetsregistret där information om Sveriges alla fastigheter finns samlad.

Vill du veta mer?

Om du har frågor kring fastighetsgränser kan du vända dig till Lantmäteriet, telefon 0771-63 63 63. Mer information finns även på Lantmäteriets hemsida

Lantmäteriet har även en e-tjänst "Min fastighet" där du kan hitta information om dina egna fastigheter. Tjänsten kräver e-legitimation.

Om du vill veta vem som äger en fastighet har Lantmäteriet en e-tjänst "Vem äger fastigheten". I tjänsten kan du som privatperson och har giltig e-legitimation få information om vem som äger en fastighet.

Innehållsansvarig: Maria Henriksson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: