Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

Person

  • Tina Näslund
  • Miljösamordnare
  • Tfn: +4656016202
  • Mobil: +46732713674
  • E-post: tina.naslund@torsby.se
  • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Förstudie hållbara transporter

Under 2024 kommer vi utföra en förstudie i Hållbara Transporter. Vi använder metoden medborgardialog där vi ställer oss i framtiden och blickar tillbaka till nutid för att hitta de smarta, hälsosamma och hållbara vägval vi behöver.

Om förstudien

Förstudien heter TOR, Tur och Retur i Torsby kommun, en förstudie inom hållbara resor genom medborgardialog.

Resvaneundersökning och medborgardialoger

Inför förstudien kommer vi att göra en Resvaneundersökning, RVU. Under året kommer vi även genomföra fyra träffar där vi disskuterar framtidens transportsätt. Två av träffarna kommer ske på Torsby bibliotek och dom två andra i Sysslebäck respektive i Östmark.

Delta i vår resvaneundersökning och/eller anmäl dig till träffarna här.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer kontakta miljösamordnare Tina Näslund tina.naslund@torsby.se

Innehållsansvarig: Evelina Palm
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: