Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person

 • Marie Johansson
 • Teknisk chef
 • Tfn: +4656016069
 • Mobil: +46703011923
 • E-post: marie.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Snickaren, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Torsby kommuns pågående byggprojekt

På denna sida berättar tekniska avdelningen om pågående projekt inom flera olika områden.

Kommunen eller anlitande entreprenörer utför arbeten som anläggning eller utbyte av vatten- och avloppsledningar, trafiksäkerhetsåtgärder och byggnation/upprustning av bostäder och offentliga lokaler.

Här nedan kan du läsa mer om några av de projekt som nu pågår.

Borttagning av berget på Lasarettsvägen vid E45:an

Från och med 31 juli 2023 till och med slutet av november kommer arbetet att pågå med att borra, spränga och krossa för att få bort berget i slutet av Lasarettsvägen, mitt emot Handelsplats Kajshea där bl.a. Dollarstore, Jysk och Allsport finns.

Här kan du läsa mer om arbetet med att ta bort berget och vad som kommer bli på den platsen efteråt.

Renovering av duschutrymmen vid Frykenskolans idrottshall

Duschutrymmena vid Frykenskolans idrottshall är under renovering och vi kommer att skapa 14 nyrenoverade duschar. Arbete pågår och beräknas bli färdigt under första halvan av oktober 2023.

Här kan du läsa mer om renoveringen vid Frykenskolans idrottshall

Anläggande av fjärilspark

Torsby kommun skapar ett grönområde i Torsby tätort, bredvid Coop. Projektet, som syftar till att gynna vilda pollinatörer, är delvis finansierat med bidrag från Lokala naturvårdssatsningen (LONA). Planerad anläggningstid är sommaren 2022 - hösten 2023.

Här kan du läsa mer om projektet fjärilsparken

Ransby/Branäs reningsverk och vattenverk

Till vintersäsongen 2022/2023 stod reningsverket klart för att tas i drift för att serva såväl fasta åretruntbostäder som fritidsboenden i området Ransby och Branäs. På grund av leveransproblem är det nya vattenverket i Branäs beräknat vara klart under andra halvan av 2023.

Här kan du läsa om projektet Ransby/Branäs reningsverk och vattenverk

Innehållsansvarig: Marie Johansson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Till toppen