Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Marie Johansson
 • Teknisk chef
 • Tfn: +4656016069
 • Mobil: +46703011923
 • E-post: marie.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Torsby kommuns pågående byggprojekt

På denna sida berättar tekniska avdelningen om pågående projekt inom flera olika områden.

Kommunen eller anlitande entreprenörer utför arbeten som anläggning eller utbyte av vatten- och avloppsledningar, trafiksäkerhetsåtgärder och byggnation/upprustning av bostäder och offentliga lokaler.

Här nedan kan du läsa mer om några av de projekt som nu pågår.

Ombyggnation Bangårdsgatan

I Torsby tätort byggdes 2021 en gångtunnel under järnvägen tillsammans med en gång- och cykelväg på Bangårdsgatan från Tingshusgatan fram till gångtunneln. Under sommaren och hösten 2022 fortsätter ombyggnationen där tekniska avdelningen bygger en gång- och cykelväg fram till Järnvägsgatan.

Ombyggnation Östmarkskorset

Trafikverket bygger tillsammans med Torsby kommun om fyrvägskorsningen Östmarkskorset till två säkrare trevägskorsningar. Detta innebär att den nya infarten från E45/E16 till Torsby centrum flyttas ca 250 meter söderut. De ombyggda vägarna och gatorna beräknas vara klara till sommaren 2022.

Här kan du läsa mer om projekten ombyggnation Östmarkskorset


Ransby/Branäs reningsverk

Till vintersäsongen 2022/2023 står reningsverket klart att tas i drift för att serva såväl fasta åretruntbostäder som fritidsboenden i området Ransby och Branäs. Strax därefter beräknas det nya vattenverket i Branäs vara klart.

Här kan du läsa om projektet Ransby/Branäs reningsverk

Innehållsansvarig: Marie Johansson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen