Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Malin Jonsson
 • miljö- och byggchef
 • Tfn: +4656016084
 • Mobil: +46761166084
 • E-post: malin.jonsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Avgifter och taxor inom bygglov

Åtgärder som omfattas av bygglov- och eller anmälansplikt är även förenade med en avgift. Avgiften bestäms enligt en särskild taxa och utgår från projektets omfattning och art.

Kommunfullmäktige i Torsby kommun beslutade 2011-05-31, § 56, att avgifter för byggnads- eller rivningsåtgärder skall ske enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL) taxa 2011. Taxemodellen började gälla 2011-07-01. Taxan baseras på gällande prisbasbelopp och kan ändras från år till år.

Taxan bygger på olika faktorer för bland annat area, byggnadstyp och planprövning. Genom de olika faktorerna bedömer man varje enskilt ärende efter dess förutsättningar och omfattning, därav är det svårt att säga på förhand exakt vad ett bygglov kostar.

Om du vill veta mer om avgifternas storlek eller har frågor om taxan är du välkommen att kontakta våra bygglovhandläggare.

Innehållsansvarig: Malin Jonsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen