Torsby kommun
Torsby kommun

Elda utomhus

Eldning utomhus får endast ske om brandriskvärdet tillåter det. Du måste alltid ta hänsyn till den brandrisk som gäller. Aktuellt brandriskvärde får man genom att ringa SOS Alarm AB:s telefonsvarare 054-15 50 15.

Brandrisk

Brandriskvärdet varierar från 1 och uppåt. Ju högre värde desto större brandrisk. Risken ökar om det varit torrt och varmt väder under en längre period. Om brandriskvärdet ligger mellan 4-5 råder det alltid eldningsförbud.

Vad det aktuella brandvärdet ligger på för du vet om du ringer SOS Alarm på telefon 054-15 50 15 där en automatisk telefonsvarare anger värdet.

Eldning utomhus i större omfattning

Till eldning i större omfattning räknas:

 • eldning av större gräsytor, stora rishögar, halm m.m.
 • valborgsmässoeldar
 • planerade hygges- och naturvårdsbränningar

All planerad eldning ska alltid anmälas

Planerar du en större eldning utomhus ska du anmäla detta till räddningstjänsten på telefon 0560-161 20 eller 0560-108 35 under kontorstid mellan klockan 07.00-16.00 Ring några dagar innan så att besiktning hinner utföras innan eldningen påbörjas.

Anmälan ska innehålla uppgifter om:

 • ansvarig person för eldningen: namn, adress och telefonnummer
 • tidpunkt för eldningen
 • plats för eldningen

Eldning sker alltid på eldarens ansvar

Den som ska elda har ansvaret för:

 • att brasan placeras på ett ur brandrisksynpunkt säker plats, vilket är minst 50-100 meter från byggnader, ledningar eller annat brännbart material
 • att undvika eldning vid kraftig vind då risken är mycket stor för att
  elden sprids okontrollerat
 • att material för brandsläckning finns med vid brasan till exempel vattentunnor, vattenslang, strilkannor, kvastar, krattor och spadar
 • att skyddsvattning sker runt brasan innan den tänds
 • att se till att brasan inte innehåller sånt som orsakar olägenhet eller skada på människor, egendom eller miljö.
  Bara torra kvistar, löv, rent trä får läggas på brasan.
  Det inte tillåtet att bränna till exempel däck, stoppade möbler, plastmattor, impregnerat virke eller brännbara vätskor.
 • att efterbevakningen omfattar så lång tid att brasan är helt släckt
Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Räddningstjänsten
 • Telefon: 0560-108 35
 • E-post: raddningstjansten@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 100. Räddningstjänsten
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby

Person

 • Mats Moberg
 • tf räddningschef
 • Tfn: 0560-161 25
 • Mobil: 070-518 01 58
 • E-post: mats.moberg@torsby.se
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen