Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person

 • Kicki Svensson
 • Teknisk Administratör
 • Tfn: +4656016010
 • Mobil: +46702230554
 • E-post: kicki.svensson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Snickaren, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Lediga tomter

Tomter klara för byggnation av bostäder finns i de flesta tätorterna i kommunen.

Tomternas storlek

Tomten är avstyckad och ligger inom ett område som är detaljplanelagt för bostadsbebyggelse. Tomtstorleken varierar mellan 900-1100 m². Områdena är utbyggda med gata och kommunalt vatten- och avloppsnät. Förutom köpeskillingen betalar du en anslutningsavgift för vatten och spillvatten för enfamiljshus.

Tomtpriser

 • Priset på tomtmark varierar om marken ligger inom eller utanför detaljplanelagt område.
 • För avstyckade tomter är avstyckningskostnaden inkluderad i priset. Vid köp av mark för enbostadshus som inte är avstyckad tillkommer förrättningskostnaden som betalas direkt till Lantmäteriet.
 • Kostnaden för ansökan om lagfart betalas av köparen.

Innan tomtförsäljning sker ska sökanden ha erhållit bygglov. Vidare ska anslutningsavgiften för vatten och avlopp betalas i samband med köpet.

Allmänna taxan för anslutningsavgifter för vatten och avlopp gäller.

Vill du veta mer?

För information om lediga tomter kontakta teknisk administratör Kicki Svensson.

Kontaktuppgifter finner du ovan i rutan "Kontakt".

Innehållsansvarig: Marie Johansson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Till toppen