Torsby kommun
Torsby kommun

Lediga tomter

Tomter klara för byggnation av bostäder finns i de flesta tätorterna i kommunen. Tomter för bostadsändamål finns förutom i Torsby, inom de flesta tätorterna såsom Östmark, Lekvattnet, Överbyn, Vitsand, Stöllet, Ambjörby, Likenäs, Ransby, Bograngen och Höljes.

Den här kartan visar Torsby kommuns aktuella utbud av lediga tomter för bostäder. Klicka och dra för att flytta kartan. Du kan även zooma in och ut i kartan med hjälp av plus- och minusknapparna. Klicka på en tomt för mer information.


Tomternas storlek

Tomten är avstyckad och ligger inom ett område som är detaljplanelagt för bostadsbebyggelse. Tomtstorleken varierar mellan 900-1100 m². Områdena är utbyggda med gata och kommunalt vatten- och avloppsnät. Förutom köpeskillingen betalar du en anslutningsavgift för vatten och avlopp för enfamiljshus.

Tomtpriser

1. Försäljning av tomtmark för styckebyggda enfamiljshus inom detaljplanelagda områden skall ske till följande priser:

A. i Torsby (inom fastställd fördjupad översiktsplan) 100 kr/m²
B. i kommunen i övrigt 25 kr/m²
Dessa priser inkluderar avstyckningskostnader.

2. Försäljning av tomtmark för styckebyggda enfamiljshus utanför detaljplanelagda områden i hela kommunen skall ske till ett pris av 5 kr/m²

Detta pris gäller exklusive avstyckningskostnad, som betalas av köparen direkt till lantmäteriet.

3. Priser vid försäljning av tomtmark för flerbostadsbebyggelse, fritids-, handels och industriändamål fastställs i respektive ärende.

4. Innan tomtförsäljning sker ska sökanden ha erhållit bygglov. Vidare ska anslutningsavgiften för vatten och avlopp betalas i samband med köpet.

Allmänna taxan för anslutningsavgifter för vatten och avlopp skall gälla.

Här får du mer information

För information om lediga tomter i Torsby, Östmark, Lekvattnet, Överbyn, Vitsand, Stöllet och Ambjörby, kontakta teknisk assistent Eva-Lena Kvarnlöf.

För information om lediga tomter i Likenäs, Ransby, Bograngen och Höljes, kontakta adminstratör Ann-Cathrin Carlsson.

Kontaktuppgifter finner du ovan i rutan "Kontakt".


Tomtpriserna är fastställda av kommunfullmäktige 2015-06-01 § 104.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

Person

 • Ann-Cathrin Carlson
 • administratör
 • Tfn: 0560-166 32
 • Mobil: 070-251 96 51
 • E-post: ann-cathrin.carlson@torsby.se
 • Besöksadress: Torget 5, Sysslebäck
 • Eva-Lena Kvarnlöf
 • teknisk administratör
 • Tfn: 0560-160 64
 • Mobil: 073-841 33 49
 • E-post: eva-lena.kvarnlof@torsby.se
 • Besöksadress: Bergebyvägen 25, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen