Torsby kommun
Torsby kommun

Lediga tomter

Tomter klara för byggnation av bostäder finns i de flesta tätorterna i kommunen.

Den här kartan visar Torsby kommuns aktuella utbud av lediga tomter för bostäder. Klicka och dra för att flytta kartan. Du kan även zooma in och ut i kartan med hjälp av plus- och minusknapparna. Klicka på en tomt för mer information.


Tomternas storlek

Tomten är avstyckad och ligger inom ett område som är detaljplanelagt för bostadsbebyggelse. Tomtstorleken varierar mellan 900-1100 m². Områdena är utbyggda med gata och kommunalt vatten- och avloppsnät. Förutom köpeskillingen betalar du en anslutningsavgift för vatten och avlopp för enfamiljshus.

Tomtpriser

 • Priset på tomtmark varierar om marken ligger inom eller utanför detaljplanelagt område. Tomtpriserna är fastställda av kommunfullmäktige 2015-06-01 § 104.
 • För avstyckade tomter är avtyckningskostnaden inkluderad i priset. Vid köp av mark för enbostadshus som inte är avstyckad tillkommer förrättningskostnaden som betalas direkt till Lantmäteriet.
 • Kostnaden för ansökan om lagfart betalas av köparen.

Innan tomtförsäljning sker ska sökanden ha erhållit bygglov. Vidare ska anslutningsavgiften för vatten och avlopp betalas i samband med köpet.

Allmänna taxan för anslutningsavgifter för vatten och avlopp gäller.

Vill du veta mer?

För information om lediga tomter i Torsby, Östmark, Överbyn, Vitsand, Stöllet och Ambjörby, kontakta teknisk assistent Eva-Lena Kvarnlöf.

För information om lediga tomter i Likenäs, Bograngen och Höljes, kontakta adminstratör Ann-Cathrin Carlsson.

Kontaktuppgifter finner du ovan i rutan "Kontakt".

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

Person

 • Ann-Cathrin Carlson
 • administratör
 • Tfn: 0560-166 32
 • Mobil: 070-251 96 51
 • E-post: ann-cathrin.carlson@torsby.se
 • Besöksadress: Torget 5, Sysslebäck
 • Eva-Lena Kvarnlöf
 • teknisk administratör
 • Tfn: 0560-160 64
 • Mobil: 073-841 33 49
 • E-post: eva-lena.kvarnlof@torsby.se
 • Besöksadress: Bergebyvägen 25, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Till toppen