Torsby kommun
Torsby kommun

Radon och radonbidrag

Har du byggt om, byggt nytt, flyttat eller var det länge sedan du mätte radonhalten i bostaden? Radonbidraget till småhus har nu återinförts.

Radon varken syns eller luktar och ökar risken för lungcancer om du utsätts om du utsätts för en hög dos under längre tid. Du som är småhusägare och bor där stadigvarande kan ansöka om radonbidrag. Du kan bli ersatt med upp till 50 procent av saneringskostnaden, dock högst 25 000 kronor.

Radonbidrag kan sökas hos länsstyrelsen

Du som äger ett småhus som behöver radonsaneras kan söka bidrag hos länsstyrelsen. Du kan få bidrag för 50 procent av de kostnader som anser vara rimliga för åtgärderna. Du kan få högst 25 000 kronor.

Har du mätt radonhalten?

Det finns tre källor för förekomst av radongas; mark, vatten och byggnadsmaterial. I vår kommun har ännu inga höga markradonhalter uppmätts. Radon i vatten förekommer inte alls i samma omfattning som t.ex. i västra Värmland. Radon från byggnader förekommer dock i s.k. blåbetonghus. Blåbetong är ett alunskifferbaserat byggnadsmaterial som tillverkades mellan 1929 och 1975.

De allra flesta hus där blåbetong ingår i byggnadsmaterialet har identifierats av miljö-, bygg- och räddningsnämnden och i nästan alla de byggnader där stålsäkerhetsmyndigheten gränsvärde 200 Bq/m3 överskrids har fastighetsägarna vidtagit åtgärder för att sänka radongashalterna. Du beställer mätdosor av ett mätlaboratorium eller saneringsföretag. Mätningarna ska pågå i minst två månader inom perioden 1 oktober till 30 april.

Hur påverkas hälsan?

Radon är en gas som avger radioaktiv strålning till inomhusluften. Om radonhalten är mycket hög kan detta ge hälsovådliga radongashalter i inomhusluften. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att omkring 500 lungcancerfall per år orsakas av radon i bostäder. Det finns en samverkanseffekt mellan tobaksrökning och radon vilket innebär att de allra flesta fallen av radonrelaterad lungcancer inträffar bland rökare.

Vid problem med radon i inomhusluften

Om du är orolig för höga radonhalter i din bostad tag då kontakt med fastighetsägaren, det är fastighetsägaren som ska mäta radon och vid behov vidta de åtgärder som krävs för att radonhalten i inomhusluften högst är 200 Bq/m³. Om du bor i villa kan du göra egna mätningar och vid behov ta kontakt med en konsult för att få förslag på åtgärder.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

  • Miljö- och byggkontoret
  • Telefon: +4656016060
  • E-post: mbr@torsby.se
  • Postadress:
  • Torsby kommun
  • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
  • 685 80 Torsby
  • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Till toppen