Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Andreas Trollåker
 • Miljö o Hälsoskyddsinsp
 • Tfn: +4656016087
 • Mobil: +46732712204
 • E-post: andreas.trollaker@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Boendemiljö

Fastighetsägare till flerbostadshus eller bostadsrättsföreningar har ansvar att bedriva egenkontroll och förebygga eller åtgärda eventuell negativ påverkan på hälsa och miljö. Fastighetsägare till flerbostadshus eller bostadsrättsföreningar ska på eget initiativ kontrollera och åtgärda brister i förebyggande syfte.

Nedan preciseras ett antal av de vanligaste områdena som du som fastighetsägare till flerbostadshus eller bostadsrättsföreningar bör känna till. Fastighetsägaren har ansvar för att undersöka om det finns något i verksamheten som kan innebära risker för människors hälsa och miljön.

 • Förekomst av hälsovådliga byggnadsmaterial
 • Fukt och mögel
 • Buller
 • Radon
 • Ventilation
 • Avfall 
 • Cistern 
 • Inomhustemperatur 
 • Vattentemperatur
 • Skadedjur
 • Energianvändning
 • Kemikalier
 • Transporter till och från verksamheter i fastigheten

När det uppstår problem med bostaden

Om du hyr din bostad eller bor i bostadsrättsförening bör du i första hand kontakta din fastighetsägare eller bostadsrättsförening. Det är deras ansvar att kontrollera och åtgärda eventuella brister i boendemiljön. Om inte detta hjälper kan du ta kontakt med någon på miljö- och byggkontoret som då utreder om det är en olägenhet för människors hälsa.Här kan du läsa mer om

Du kan också läsa mer om inomhusmiljö på Folkhälsomyndighetens webbplats  

Innehållsansvarig: Andreas Trollåker
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: