Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Nils Söderqvist
 • Miljöinspektör
 • Tfn: +4656016007
 • Mobil: +46703186007
 • E-post: nils.g.soderqvist@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Nedskräpning

Nedskräpning i naturen. 15 kap 30§ miljöbalken: "Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till."

Denna bestämmelse innebär ett allmänt förbud mot nedskräpning utomhus på platser som allmänheten har tillträde eller insyn till. Förbudet gäller alla som skräpar ner på sådana platser, alltså även till exempel den som är fastighetsägare. Förbudet gäller oavsett om det är ute i naturen eller inom bebyggda områden.

Vad som är skräp har inte definierats i bestämmelsen. Med skräp avses bl.a. plåt, glas, plast, papper, avfall eller annat liknande. Det finns inte något krav på att skräpet ska vålla otrevnad eller skada. En tillsynsmyndighet kan förelägga den som skräpat ner att städa upp efter sig. Ett sådant föreläggande kan förenas med vite. Nedskräpning är straffbart enligt miljöbalkens bestämmelser. Påföljden är böter eller fängelse i högst ett år.

Om det finns misstanke om brott, har tillsynsmyndigheten skyldighet att anmäla överträdelsen till polismyndigheten.

Sedan länge finns det goda möjligheter att lämna alla typer av avfall vid våra återvinnings-centraler. Den som städar ur sitt garage eller sina uthus kan lämna alla typer av avfall vid någon av våra tre återvinningscentraler.

Papperskorgar och hundlatriner

Läs mer om papperskorgar och hundlatriner.

Innehållsansvarig: Nils G Söderqvist
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: